Jangan Kecewa dan Menolak-Nya

Dalam Mat 11:6 dikatakan Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.  Kepada siapakah ayat ini ditujukan? Ayat tersebut ditujukan kepada Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Situasi saat itu adalah Yohanes Pembaptis sedang berada di penjara (berhubung dengan peristiwa Herodes dan Herodias di Markus 6:17). Saat di penjara itulah Yohanes mendengar tentang perbuatan-perbuatan yang […]