BAHTERA KESELAMATAN DI DALAM YESUS

Shalom! Beberapa bulan ini Indonesia dan sebagian besar negara-negara di dunia ini bersama-sama menghadapi pandemi virus Corona. Virus ini telah menelan korban-korban jiwa baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di dalam firman Tuhan, ada juga virus yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Namanya adalah dosa. Seperti virus, dosa menjalar ke segala aspek […]

Jangan Kecewa dan Menolak-Nya

Dalam Mat 11:6 dikatakan Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.  Kepada siapakah ayat ini ditujukan? Ayat tersebut ditujukan kepada Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Situasi saat itu adalah Yohanes Pembaptis sedang berada di penjara (berhubung dengan peristiwa Herodes dan Herodias di Markus 6:17). Saat di penjara itulah Yohanes mendengar tentang perbuatan-perbuatan yang […]